Nyheder

Nye vandprøver


  Vi har fået foretaget en vandprøve for "Chloridazon +-desphenyl +- methyl-desphenyl. Målingerne viser, at niveauet i vores drikevand enten er langt under grænseværdien (<0,01 Max 0,1) eller slet ikke findes.


  Vi har ligeledes fået foretaget vandprøver i vores boringer for Chlorothalonil-amidsulfonsyre, hvilket også er langt under grænseværdien i vores drikkevand (<0,01 Max 0,1).  Hent detaljeret analyserapport fra Eurofins her.

  Information om målerbrønde


  Vandværket har iværksat en gennemgang af alle vandmålerbrønde for at få konstateret, om brøndene opfylder kravet om at være frostfri.


  Det har desværre vist sig, at mange vandmålerbrønde ikke opfylder dette krav: For mange vandmålerbrønde er ikke frostfri, og alt for mange brønde er sandfyldte, hvilket bevirker, at jordvarmen ikke har nogen effekt. Dybden i en vandmålerbrønd skal i øvrigt være mellem 80 og 100 cm.


  Vi vil hermed opfordre vore andelshavere til at gennemgå deres vandmålerbrønd og sikre sig, at brønden lever op til ovennævnte krav, så frostsprængninger og ærgrelser (ikke mindst økonomisk) fremover kan undgås.


  Skulle der være spørgsmål, er I altid velkommen til at kontakte
  formand Ole Korsgaard (tlf.: 21 73 21 89) eller vandværkspasser Flemming Bornholt Hansson (tlf.: 21 56 58 32).

  Generalforsamling


   Der bliver afholdt generalforsamling i Snogebæk Vandværk

   torsdag den 6. februar, 2025 kl. 19:00 i Folkets Hus, Snogebæk.


   Dagsorden i følge vedtægterne.


   Af hensyn til traktement ønskes forudgående tilmelding på tlf.: 2173 2189.   Meddelelse vedr. plombering


    Vi har desværre konstateret, at mange af plomberne (de blå) på vores vandmålere er blevet brudt, uden vores tilladelse.


    Vi gør derfor alle opmærksom på, at det koster kr. 750,- at bryde plomberingen uden vores tilladelse. (jf. takstblad).    På forhånd tak for jeres forståelse.


    Bestyrelsen hos

    Snogebæk Vandværk

    Eftergivelse af vandspild


    Som udgangspunkt er det muligt at få eftergivet vandspild. Der er dog flere betingelser, der skal være opfyldt:


    • Det skal være tale om en privat bolig.
    • Der skal være tale om en skjult lækage, og det skal dokumenteres, at skaden er udbedret af et VVS-firma.
    • Der skal betales en selvrisiko på 300 m3 plus det anslåede årlige forbrug.


    Vandværket skal herefter tage stilling til, om betingelserne for at få eftergivet afgiften er opfyldt, samt udfylde skemaet, som dokumentation til SKAT. Vandværket skal blandt andet skrive under på, at parterne er enige i, at der er tale om en skjult lækage og, at forbrugeren er uden skyld i vandspildet.


    Når dette er gjort, er vandværket forpligtet til at eftergive deres andel af udgifterne.

    Etablering af frostfri målerbønd


     Bornholms Regionskommune besluttede for nogle år siden, at huse/grunde kunne sælges uden bopælspligt i visse områder på Bornholm. I den anledning indførte vi, at der skal etableres frostfri vandmålerbrønd ved ejerskifte, jfr. vores regulativ og takstblad.


     Vi har desværre nogle dårlige erfaringer med, at sælger og køber ikke er blevet bekendtgjort med, at der ved ejerskifte skal etableres frostfri målerbrønd, hvis den ikke allerede findes.


     Lad Snogebæk Vandværk hjælpe jer ved etablering af udvendig, frostfri målerbrønd.


     • Vandværket viser jer, hvor stophanen sidder ved jeres grund.
     • Målerbrønden skal placeres omkring en meter inde på jeres grund efter stophanen.
     • Når der er gravet op, så vil vi kontrollere at stophanen fungerer. Ved defekt udskifter vi denne på Vandværkets regning.
     • Når målerbrønden er monteret/tilsluttet, så vil vandværket flytte vandmåler ud i målerbrønden og plombere den på Vandværkets regning.
     • Så det I skal betale som ejer er: opgravning, nedsætning/montering af brønden/materialer samt arbejdet med dette.


     Har I spørgsmål eller kommentarer, så er I velkommen til at kontakte mig.


     Med venlig hilsen

     Ole Korsgaard
     Formand, Snogebæk Vandværk
     Mobil: 21 73 21 89