Nyheder

Telefon: 21 73 21 89

Ole Korsgaard, Formand

Nye vandprøver


  Vi har fået foretaget en vandprøve for "Chloridazon +-desphenyl +- methyl-desphenyl. Målingerne viser, at niveauet i vores drikevand enten er langt under grænseværdien (<0,01 Max 0,1) eller slet ikke findes.


  Vi har ligeledes fået foretaget vandprøver i vores boringer for Chlorothalonil-amidsulfonsyre, hvilket også er langt under grænseværdien i vores drikkevand (<0,01 Max 0,1).  Hent detaljeret analyserapport fra Eurofins her.

  Information om målerbrønde


  Vandværket har iværksat en gennemgang af alle vandmålerbrønde for at få konstateret, om brøndene opfylder kravet om at være frostfri.


  Det har desværre vist sig, at mange vandmålerbrønde ikke opfylder dette krav: For mange vandmålerbrønde er ikke frostfri, og alt for mange brønde er sandfyldte, hvilket bevirker, at jordvarmen ikke har nogen effekt. Dybden i en vandmålerbrønd skal i øvrigt være mellem 80 og 100 cm.


  Vi vil hermed opfordre vore andelshavere til at gennemgå deres vandmålerbrønd og sikre sig, at brønden lever op til ovennævnte krav, så frostsprængninger og ærgrelser (ikke mindst økonomisk) fremover kan undgås.


  Skulle der være spørgsmål, er I altid velkommen til at kontakte
  formand Ole Korsgaard (tlf.: 21 73 21 89) eller vandværkspasser Flemming Bornholt Hansson (tlf.: 21 56 58 32).

  Water Display


   Water display
   Hos Vandværket kan der nu købes et forbrugerdisplay, som kan opsættes indendørs, hvorved man let og enkelt kan kontrollere sit vandforbrug.


   Snogebæk Vandværks forbrugere kan købe dette display for kr. 1.100,00 inkl. moms. Beløbet inkluderer opsætning og indkodning. Eventuel opsætning af el-kontakt er dog ikke inkluderet i prisen.

   Generalforsamling


    Vi orienterer hermed om, at der blev afholdt generalforsamling i Snogebæk Vandværk torsdag den 6. februar, 2020 i Folkets Hus, Snogebæk.


    Næste generalforsamling finder sted den 4. februar, 2021.

    Copyright © 2020  |  Snogebæk Vandværk