Spare og miljøråd

Vand er blevet dyrt , og vi skal spare på vore begrænsede ressourcer, så:

Følg dit vandforbrug ved at aflæse vandmåleren med jævne mellemrum (mindst 1 gang om måneden). Står vandmåleren ikke stille, når der ikke bruges vand, og er der støj i rørene, da er det tegn på brud i installationen. Kontakt din VVS-installatør.

Vandspild, som skyldes utætte installationer og jordledninger, kan i løbet af kort tid udvikle sig til en ubehagelig stor vandregning, og foreningen Danske Private Vandværker har set forbrugere, der har fået en opkrævning på mere end 200.000 kr. på grund af vandspild.

Det kan blive meget dyrt, hvis man kun læser vandmåleren af, når man får aflæsningskort fra vandværket eller kommunen.

Til sommerhusejere anbefales det at lukke for hovedhanen, når huset forlades for en længere periode. Der er sommerhusejere, der sætter lidt varme på deres sommerhus om vinteren, for at undgå fugtskader i huset. Denne lave temperatur er imidlertid ikke altid nok til at holde vandinstalla- tionerne i ydervægge frostfrie. Tro derfor ikke, at det er unødvendigt at frostsikre sommerhuset.

Vil du bevare kvaliteten af vort drikkevand, så følg nedenstående råd: