Snogebæk Vandværk
Hjem > Spare og miljøråd

Spare og miljøråd

Vand er blevet dyrt , og vi skal spare på vore begrænsede ressourcer, så:

 • Drypper vandhanen, siver vandet i wc-skålen, drypper bruseren, er der støj i installationen eller ved måleren?
 • Se efter, hvad der kan være galt og få løst spørgsmålet.
 • En dryppende vandhane bruger over 125 liter på en uge. En utæt WC- cisterne kan nemt give et vandspild på 500 liter pr. døgn, og en ekstraudgift på 450 kr. om måneden, til ingen nytte.
 • Undlad at bruge rindende vand til: Vask og opvask, optøning af frosne varer, afkøling af øl og vand, rengøring af grøntsager. Brug i stedet en balje.
 • Udnyt vaske- og opvaskemaskinens fulde kapacitet.
 • Start aldrig en halvtom maskine - det er spild af både energi og vand.
 • Tag brusebad i stedet for karbad og luk for vandet , mens du sæber dig ind. Monter vandsparer i haner og bruser, eller skift til en vandsparende og mere behagelig type.

Følg dit vandforbrug ved at aflæse vandmåleren med jævne mellemrum (mindst 1 gang om måneden). Står vandmåleren ikke stille, når der ikke bruges vand, og er der støj i rørene, da er det tegn på brud i installationen. Kontakt din VVS-installatør.

Vandspild, som skyldes utætte installationer og jordledninger, kan i løbet af kort tid udvikle sig til en ubehagelig stor vandregning, og foreningen Danske Private Vandværker har set forbrugere, der har fået en opkrævning på mere end 200.000 kr. på grund af vandspild.

Det kan blive meget dyrt, hvis man kun læser vandmåleren af, når man får aflæsningskort fra vandværket eller kommunen.

Til sommerhusejere anbefales det at lukke for hovedhanen, når huset forlades for en længere periode. Der er sommerhusejere, der sætter lidt varme på deres sommerhus om vinteren, for at undgå fugtskader i huset. Denne lave temperatur er imidlertid ikke altid nok til at holde vandinstalla- tionerne i ydervægge frostfrie. Tro derfor ikke, at det er unødvendigt at frostsikre sommerhuset.

Vil du bevare kvaliteten af vort drikkevand, så følg nedenstående råd:

 • Undlad at bruge sprøjtegifte
 • Undgå spild af olie, benzin, kemikalier
 • Kast ikke brugte batterier til skrald
 • Anvend miljøvenlige produkter
 • Aflever alle rester af ovennævnte produkter til modtagestation