Snogebæk Vandværk
Hjem > Meddelelse

Meddelelse

Generalforsamling torsdag 04-02-2021 kl 19.00 i folkets hus i snogebæk. 

 

                 

Water display

Hos Vandværket kan der nu købes et forbrugerdisplay, som kan opsæt-tes indendørs, hvorved man let og enkelt kan kontrollere sit vandforbrug. Dette display koster kr. 1.100,00, inkl. moms. Beløbet  inkluderer op-sætning og indkodning. Evt. opsætning af el-kontakt er ekskl. prisen.

Aflæsningskort

Til orientering kan  vi oplyse, at der fremover vil blive foretaget elektro-nisk  aflæsning af samtlige vandmålere i Snogebæk. 

Den årlige aflæsning finder sted 31.12.2020 kl. 0.00.

Information vedr. målerbrønde.

 

Vandværket har iværksat en gennemgang af alle vandmåler-  

brønde for at få konstateret, om brøndene opfylder kravet om at være frostfri. Det har desværre vist sig, at mange vandmålerbrønde ikke opfylder dette krav: For mange vandmålerbrønde er ikke frostfri, og alt for mange brønde er sand-

fyldte, hvilket bevirker, at jordvarmen ikke har nogen effekt.

 

Dybden i en vandmålerbrønd skal i øvrigt være mellem 80 og 100 cm.

 

Vi vil hermed opfordre vore andelshavere til at gennemgå deres vandmålerbrønd

og sikre sig, at brønden lever op til ovennævnte krav, så  frostsprængninger og ærgrelser (ikke mindst økonomisk) fremover kan undgås.

 

Skulle der være spørgsmål, er I altid velkommen til at kontakte

formand Ole Korsgaard (tlf.: 21 73 21 89) eller vandværkspasser Flemming Bornholt Hansson (tlf.: 21 56 58 32). 

 

 

 

 

Vær altid opmærksom på, om der skulle være vandlæk på din matrikkel (vandmåler skal stå stille, når der ikke er forbrug af vand). Dette bør ved selvsyn kontrolleres mindst een gang om måneden.                                       

Uregelmæssigheder i vandforsyningen:
Meddelelser om uregelmæssigheder i vandforsyningen og vandmåler kan gives til formanden (21 73 21 89) eller vandværkspasser Flemming Bornholt Hansson (tlf.: 21 56 58 32). 

 

Vil I venligst oplyse os om jeres telefonnr. samt e-mail adresse, idet vi af og til har akut behov for at kunne komme i kontakt med jer!! Vores e-mail adresse: info@snogebaekvand.dk