Analyserapport

      Dato: 05. November. 2018
Analyse Resultat Kvalitetskrav
afgang vandværk
Kvalitetskrav
ved forbrugers taphane
Kimtal 22° C  < 1      højst 50 pr. ml højst 200 pr. ml
Kimtal 37° C  < 1 højst   5 pr. ml højst 50 pr. ml
Coliforme bakterier  < 1 i.m. pr. 100 ml i.m. pr. 100 ml
Escherichia Coli
(E. coli)
 < 1 i.m. pr. 100 ml i.m. pr. 100 ml
pH     7,6 7,0 - 8,5 7,0 - 8,5
Nitrat     1,7 højst 50 mg/l 50 mg/l
Hårdhed, total    14 Vandets hårdhed bør ligge mellem 5 og 30 °dH
Jern  0,025mg/l 0,1 mg/l 0,2 mg/l
Mangan  0,003mg/l 0,02 mg/l 0,05 mg/l
Ammonium  0,027mg/l 0,05 mg/l  
Pesticider  <0,01µg/l 0,1 µg/l 0,1 µg/l

i.m. = ikke målelig
mg/l = milligram pr. liter - Et milligram er en tusindedel af et gram.
µg/l = mikrogram pr. liter - Et mikrogram er en milliontedel af et gram.

Vandanalysen er udført i henhold til Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 871 af 22. september 2001 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg.

I den foreliggende prøve opfylder vandet kvalitetskravene til drikkevandet.

Sådan læses analyseresultaterne:

Kimtal 22° C Bakterier i denne gruppe er almindeligt forekommende i jord og vand. De er generelt ikke sygdomsfremkaldende. Årsagen til et forhøjet 22 °C kimtal kan være vækst i filtre, rentvandbeholder og lignende samt ved ledningsbrud.

Kimtal 37° C Bakterier, der kan vokse ved 37 °C (menneskets legemstemperatur),  heriblandt bakterier, der kan være sygdomsfremkaldende. Årsagen til et forhøjet 37 °C kimtal skyldes normalt vækst i ledningsnettet, oftest i forbrugerens eget ledningsnet.

Coliforme bakterier Disse bakterier forekommer normalt i overfladevand og på planter, d.v.s. på jorden og i de allerøverste jordlag. Hvis de er til stede i drikkevandet, er det derfor tegn på, at der er sket en forurening med overfladevand eller lignende. Denne gruppe bakterier er som regel ikke sygdomsfremkaldende, men årsagen til forureningen skal findes.

Escherichia Coli (E. coli) Denne bakterie forekommer i afføring fra mennesker og dyr. Forekomst af E. coli tyder derfor på en frisk forurening fra kloak, mødding eller lignende. Når denne bakterie påvises, er der risiko for forekomst af sygdomsfremkaldende bakterier og virus (stammende fra afføring). Vandet skal derfor koges.

Enterokokker Denne bakterie forekommer også i afføring fra mennesker og dyr, men i modsætning til E. coli kan denne bakterie overleve og formere sig uden for tarmkanalen. Enterokokker er derfor en indikator på en forurening med afføring af ældre dato. Årsag til forureningen skal findes.

Nitrat Nitrat i vandet stammer især fra den kvælstofomsætning, der foregår ved dyrkning af jorden. Et langsomt stigende indhold af nitrat kan stamme fra en overdosering af gødning, hvorved overskuddet af nitrat ikke når at blive optaget af planterne.

Hårdhed, total Vandets totale hårdhed er et udtryk for vandets indhold af calcium og magnesium. Det opgives i danske hårdhedsgrader, ° dH. Se nedenstående skema I over vandets hårdhed.

Jern Jern forekommer naturligt i grundvand. Det filtreres fra i vandværkets filtre. Et for højt jernindhold er ikke sundhedsskadeligt, men kan give problemer med metalagtig smag, gulbrun farvning af vandet og misfarvet vasketøj. Se nedenstående vaskeanvisning.

Mangan Mangan forekommer ofte sammen med vand og kan give de samme problemer som beskrevet under jern.

Nikkel Et for højt indhold af nikkel kan give problemer for personer, der lider af nikkelallergi.

Pesticider Pesticider er en fælles betegnelse for sprøjtemidler og deres nedbrydningsprodukter. Den højst tilladelige værdi er 0,1 µg/l for det enkelte pesticid eller dets nedbrydningsprodukt. Totalt (summen af pesticider og deres nedbrydningsprodukter) må der ikke være over 0,5 µg/l.

Skema I Vandets totale hårdhed

Hårdhed, total ° dH Betegnelse
 0 -  4  Meget blødt
 4 -  8  Blødt
 8 - 12 Middelhårdt
12 - 18 Temmelig hårdt
18 - 30 Hårdt
Over 30 Meget hårdt

Vaskeanvisning Hvis en tøjvask er blevet gulbrun på grund af snavs i vandet efter f.eks. et ledningsbrud anbefaler Statens Husholdningsråd følgende:

Det misfarvede tøj lægges i blød i vand tilsat 1 dl (3 breve) citronsyre pr. 10 l vand. Efter ca. ½ time vrides tøjet og vaskes igennem i en varm sodaopløsning af 3 dl soda til 10 l vand. Tøjet skylles og behandles som efter almindelig vask.